Уважаеми родители,
Родителските срещи, които традиционно се провеждат в началото на учебната година в 88. СУ “Д.Попниколов“, за пореден път ще се проведат от разстояние в електронна среда, в платформа за образователни цели Google Workspace, където са създадени акаунти /потребителско име и парола/ на всички ученици и учители.

Това се налага с оглед недопускане струпване на много хора, на закрито в сградата на училището и в съответствие с препоръките в Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на МОН.

Родителските срещи ще се състоят както следва:
– за учениците от 6, 7, 9, 10, 11 и 12 клас – на 29.09.2021г. /сряда/ от 19:00 часа, on-line среща с Google Meet;
– за учениците от 2 , 3 и 4 клас – на 30.09.2021г. /четвъртък/ от 19:00 часа, on-line среща с Google Meet.
На училищните електронни пощи на учениците ще получите псевдоним/код, за вход на on-line срещата. Препоръчваме използването на училищната електронна поща на ученика за присъединяване към родителската среща в електронна среда.

Бъдете здрави!