На вниманието на родителите на ученици, записани в 5 и 8  клас за учебната 2021/2022 година!

Уважаеми родители,

На 10.09.2021г. /петък/,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда за учениците в 5 клас.

  • от 17:30 до 18:10 часа за родителите на учениците от 1 до 13 номер в клас;
  • от 18:20 до 19:00 часа за родителите на ученици от 14 до 26 номер в клас.

На 10.09.2021г. /петък/ от 18:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда за учениците в 8 клас.

Родителската среща ще се проведе от съответния класен ръководител за паралелката, при спазване на утвърдените мерки за ограничаване, разпространението на Ковид 19.