• В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Английски език-5 места(паралелката е с изучаване на Немски език в часовете за задължителна подготовка)
  • В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Руски език-2 места
  • В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Испански език-2 места
  • В паралелка с разширена подготовка (ИУЧ) Хореография/БЕЛ  -2 места