Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Свободни места за трето класиране:
Паралелки с разширено изучаване на Ангийски език 2 часа и Български език и литература 1 час -17 свободни места
Паралелка с изучаване на немски език в извънкласна дейност -0 свободни места

Подаването на заявления за участие в трето класиране ще се извършва на 19.06.2020 г. /от 9.00 – 17 ч./ и 22.06.2020 г. от 9.00 до 12 ч./

Заявление за трето класиране

Заявлението може да бъде подадено по електронен път на адрес priem1klas@88cy.info или на място в 88.СУ при спазване на всички противоепидемични мерки.
Необходими документи:
1.Заявление за участие в трети етап на класиране /образец, за всички, които вече са подали заявление за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г./
2. Заявление за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г./ за кандидати, които до момента не са подавали заявление за прием в 88.СУ/
Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране 22.06.2020 г., 18:00 часа.

Списъците с разпределението на учениците по паралелки ще бъдат публикувани до 26 юни 2020 г.