Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Свободни места след трето класиране:
Паралелки с разширено изучаване на Ангийски език и Български език и литература -11 свободни места
Паралелка с изучаване на немски език в извънкласна дейност- 1 свободно място

Подаването на заявления за попълване на свободните места от 25 юни до 14 септември 2020 г.
Заявлението може да бъде подадено по електронен път на адрес
priem1klas@88cy.info или на място в 88.СУ при спазване на всички противоепидемични мерки.
Необходими документи:
1. Заявление за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.
2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група.

Списъците с разпределението на учениците по паралелки ще бъдат публикувани до 26 юни 2020 г.