ВАЖНО!

Уважаеми родители!

В срок  от 2 до 5 юни 2020 г. от 9.00 до 17.00 часа  може да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас.

Необходими документи при записване:

  1. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
  2. Документ/и, удостоверяващи декларирани  допълнителни критерии;

Във връзка с осигуряване на безопасни условия и спазване на противоепидемичните мерки, записването на класираните кандидати се организира по следния график:

2.06.2020 г. 9.00 ч. – 13.00 ч. Кандидати с  номер от служебната бележка

от 1 до 40

2.06.2020 г. 13.00 ч. – 17.00 ч. Кандидати с  номер от служебната бележка

от 41 до 90

3.06.2020 г. 14.00 ч. – 18.00 ч. Кандидати с  номер от служебната бележка

от 91 до 130

4.06.2020 г. 9.00 ч. – 13.00 ч. Кандидати с  номер от служебната бележка

от 131 до 170

4.06.2020 г. 13.00 ч. – 17.00 ч. Кандидати с  номер от служебната бележка

от 171 до 210

5.06.2020 г. 9.00 ч. – 13.00 ч. Кандидати с  номер от служебната бележка

от 211 до 255

5.06.2020 г. 13.00 ч. – 17.00 ч. Кандидати, кото не са имали възможност да запишат ученика по определения график.

 

 

Незаписването на класирания кандидат, се счита за отказ и мястото ще бъде обявено за свободно за второ класиране.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР!