Списъци с разпределение по паралелки, разширена и допълнителна подготовка на записани в първи клас ученици за учебната 2024-2025 година са качени в уебстраницата Прием първи клас