Учениците от 8а клас, с ръководители Д.Иванова и Д. Витанова – учители по английски език, подготвиха видео, в което представиха на английски език, биографията на Димитър Попниколов, послучай патронния празник на училището. Браво! Нека го видим!