Във връзка със Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. и Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на МОН, дните от 31. януари до 4. февруари, включително са обявени за неучебни дни.
На 7.февруари 2022г. /понеделник/, учебните занятия се възобновяват – „присъствено или онлайн в зависимост от указанията на здравните власти”, с ново седмично разписание за II учебен срок и ротация на класовете в двете смени – I смяна – 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 клас, II смяна – 2, 5, 6, 8 – клас.
При постъпване на нова информация, ще ви информираме своевременно.
Пазете се и бъдете здрави!