Във фоайето на нашето училище  е подредена малка част от творческите изяви на участниците в клуба по интереси – „На фокус“ с ръководител ДрагомирДраганов.
Тази година те развиват своя талант и креативно мислене в сферата на фотографията. Участниците в клуба, са ученици от пети и шести клас. За наша  радост, една част от тях откриха своето скрито призвание- да виждат красивото в нашия ден през фотообектива.
Нашите млади фотожурналисти вземат участие в училищни мероприятия и документират изявите на своите съученици,  запечатвайки неповторими за историята на училището кадри – патронен празник на 88.СУ, комбиниран урок по информационни технологии и ФВС. На добър час!
на ф