На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!
За учебната 2024/2025 година, 88.СУ „Димитър Попниколов“ ще приема ученици в шест паралелки.
На 24 и 25. април 2024 г., от 18:30 часа в мултимедийния кабинет на училището ще бъдат организирани дни на отворените врати за желаещите да се информират за обучението на учениците в първи клас.

Приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.
рекламна брошура първи клас