About mshalamanova

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far mshalamanova has created 150 blog entries.

Актуализиране на информацията за родителските срещи

2022-09-16T11:32:08+03:00

Уважаеми родители, Във връзка със Заповед № РД-01-435/09.09.2022 г на МЗ и въведените временни противоепидемични мерки в училищата Ви информираме, че  планираните родителски срещи в началото на учебната година, както следва: На 27.09.2022г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани във 2, 3 и 4 клас за учебната 2022-2023 година; На 28.09.2022г. /сряда/ от 18:00 часа, за учениците записани 6, 7, 9, 10, 11 и 12 клас за учебната 2022-2023 година, ще се проведат в електронна среда, във виртуалните класни стаи на паралелките в платформата Google за образование от класния ръководител, за запознаване с училищни документи и обсъждане на организационни въпроси. В срещите по възможност ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки. Повече [вижте още...]

Актуализиране на информацията за родителските срещи2022-09-16T11:32:08+03:00

Откриване на новата 2022/2023 учебна година

2022-09-02T15:42:10+03:00

На вниманието на всички ученици и родители! На прага сме на новата 2022-2023 учебна година. Всички знаем, че този ден е символичен за цялата училищна общност. Първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици, и от учители. Откриването на учебната 2022/2023 година за учениците в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2022г., при спазване на утвърдените мерки, по следния график: 9:30 часа – официално откриване в двора на училището пред централния вход – присъстват учениците от 1, 5 и 8 клас /учениците трябва да бъдат в 9:15 пред входа/; 11:00 часа – за учениците от 2, 3 и [вижте още...]

Откриване на новата 2022/2023 учебна година2022-09-02T15:42:10+03:00

Родителски срещи

2022-09-02T15:39:33+03:00

Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи в началото на учебната година. Родителските срещи ще се проведат присъствено в училищната сграда, при спазване на установените към момента противоепидемични мерки, както следва:   На 8.09.2022г. /четвъртък/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 1 клас за учебната 2022-2023 година; На 12.09.2022г. /понеделник/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 5 и 8 клас за учебната 2022-2023 година; На 27.09.2022г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани във 2, 3 и 4 клас за учебната 2022-2023 година; На 28.09.2022г. /сряда/ от 18:00 часа, за учениците записани 6, 7, 9, 10, 11 [вижте още...]

Родителски срещи2022-09-02T15:39:33+03:00

Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас

2022-07-12T10:52:52+03:00

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното: Класираните ученици в паралелките на 88.СУ "Д.Попниколов" се записват в VIII клас като подават следните документи: заявление до директора /по образец, предоставен в училище/; оригинал на свидетелство за основно образование; оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия . Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено или на място в училище ще им бъде предоставен формуляр. Формуляр на заявление [вижте още...]

Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас2022-07-12T10:52:52+03:00
Go to Top