About mshalamanova

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far mshalamanova has created 159 blog entries.

График СФО сесия януари

2023-01-05T14:13:59+02:00

График за Провеждане на изпити за определяне на годишна оценка в самостоятелна форма на обучение, в ХII клас, сесия м. Януари, 2023 г. през учебната 2022/2023 година

График СФО сесия януари2023-01-05T14:13:59+02:00

Предстоящи родителски срещи

2022-12-22T15:21:53+02:00

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи  преди края на първия учебен срок. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 10.01.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас; На 11.01.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки.

Предстоящи родителски срещи2022-12-22T15:21:53+02:00

СЪОБЩЕНИЕ за инспектиране на 88.СУ „Д.Попниколов“

2022-12-11T14:27:48+02:00

СЪОБЩЕНИЕ за инспектиране на 88.СУ "Д.Попниколов" Предстои инспектиране на училището през м.март2023  от Националния инспекторат по образование (НИО), по график. Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от  училището образование в определен момент на дейността му и определяне на насоките за подобряване. Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни. При извършване на инспектирането се отчита и влиянието на външната среда. Инспектирането в системата  се осъществява чрез извършване на инспекция от Националния инспекторат по образованието (НИО). Инспекцията се планира и провежда по начин, който не нарушава дейността на [вижте още...]

СЪОБЩЕНИЕ за инспектиране на 88.СУ „Д.Попниколов“2022-12-11T14:27:48+02:00

Поздравителни адреси за патронния празник на 88.СУ

2022-12-08T12:00:52+02:00

Уважаеми учители, ученици и родители, На 7. декември по традиция отбелязваме патронния празник на училището, който свързваме с името на Димитър Попниколов. Димитър Попниколов е изтъкнат тракийски деец, родолюбец, автор на книги, учител и общественик. Честването на този светъл празник е повод за равносметка и нови планове. Днес в нашето училище се обучават над 1150 ученици от 1 до 12 клас в 50 паралелки. Училището разполага с добре оборудваната материална база, със спортно-учебен комплекс и плувен басейн. Съвременно обзаведените учебни кабинети и зали дават възможност за обучението по всички предмети да се ползват електронни платформи и учебници, интерактивни методи на преподаване, [вижте още...]

Поздравителни адреси за патронния празник на 88.СУ2022-12-08T12:00:52+02:00

Патронен празник 88.СУ

2022-12-01T12:24:22+02:00

На 7 декември училището ни традиционно чества своя патронен празник, който свързваме с името и дейността на бележития общественик, учител и автор на  книги, народен представител и защитник на тракийските бежанци - Димитър Попниколов.  И тази година ще отбележим празника с поредица от училищни инициативи в периода от 2 до 7.12.2022г.

Патронен празник 88.СУ2022-12-01T12:24:22+02:00

Ученически съвет

2022-11-25T10:41:16+02:00

Ученически съвет при 88.СУ: Име на ученика: Позиция Виктория Емилова Пантова(10 а) председател Божидара Антонова Андонова(9 б) член Виктория Бранимирова Романска(11. а) член Емилия Кирилова Стефанова(12. а) член Михаела Михайлова Петкова(10 а) член Светла Любомирова Любомирова(9 а) член Христина Станимирова Андонова(10 б) член Представители на училищното настоятелство: г-жа Анна Брънзова Представители от педагогическия състав: г-жа Росица Бенева

Ученически съвет2022-11-25T10:41:16+02:00

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в 88.СУ

2022-10-16T12:55:47+03:00

88. СУ "Димитър Попниколов" е сред одобрените училища по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година. В нашето училище се сформират 3 групи: в Модул 1 „Изкуства" - Детски танцов състав „Малчугани“ - български народни танци за ученици от начален етап и Младежки фолклорен състав „Бисерче“ за ученици от прогимназия и гимназия с ръководител Таня Илиева - хореограф. В Модул 2 „Спорт“ – Футболен отбор „Титани“ – момчета, за ученици от прогимназиален етап с ръководител Методи Тодоров - учител по ФВС. Заниманията за всички групи стартират през м.октомври.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в 88.СУ2022-10-16T12:55:47+03:00

Занимания по интереси в 88.СУ

2022-10-16T12:48:39+03:00

През 2022-2023 учебна година в 88. СУ "Димитър Попниколов" са сформирани и ще работят 12 групи за занимания по интереси в направления "Математика", "Природни науки", "Дигитална креативност", "Гражданско образование", "Изкуства и култура" по изготвена училищна програма за занимания по интереси. Ще функционират клуб „Физиката сред нас“ - Категория: Физически, химически и науки за земята;  клуб „Малките четящи хлапета“ - Категория: Институционални знания и култура; клуб  „Вълшебството от числа“ - Категория: Приложна математика;  клуб „Костенурки-зона БГ“ - Категория: Интеркултурна комуникация; клуб „Аз съм българче“ - Категория: Институционални знания и култура; клуб „Биология и здравно образование“ - Категория: Околна среда;  клуб „Български фолклор“ - Категория: Сценични и танцови изкуства;  клуб [вижте още...]

Занимания по интереси в 88.СУ2022-10-16T12:48:39+03:00
Go to Top