Актуално

Начало/Актуално

Информация за тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса  SARS-CoV-2

2021-10-18T10:37:33+03:00

Уважаеми родители, За по-голяма Ваша информираност публикуваме списък с тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса  SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19. Списъкът е предоставен от Изпълнителна Агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда. С оглед правилното вземане на проба от пациента и за получаване на достоверен резултат от теста е необходимо строго спазване на инструкциите за употреба, издадени от производителя. Когато в инструкциите е посочено, че тестът е за професионална употреба, вземането на пробата , нейната обработка и последващо отчитане на резултат следва да се извършат от [вижте още...]

Информация за тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса  SARS-CoV-22021-10-18T10:37:33+03:00

Родителски срещи в 88.СУ

2021-09-24T11:48:36+03:00

Уважаеми родители, Родителските срещи, които традиционно се провеждат в началото на учебната година в 88. СУ “Д.Попниколов“, за пореден път ще се проведат от разстояние в електронна среда, в платформа за образователни цели Google Workspace, където са създадени акаунти /потребителско име и парола/ на всички ученици и учители. Това се налага с оглед недопускане струпване на много хора, на закрито в сградата на училището и в съответствие с препоръките в Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на МОН. Родителските срещи ще се състоят както следва: – за учениците от 6, 7, 9, 10, 11 и 12 клас – на [вижте още...]

Родителски срещи в 88.СУ2021-09-24T11:48:36+03:00

Здравно-профилактична карта на дете или ученик

2021-09-13T14:23:54+03:00

Уважаеми родители, В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г. и писмо от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища, Ви информираме следното: С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика може да се предостави по служебен път на училището /на [вижте още...]

Здравно-профилактична карта на дете или ученик2021-09-13T14:23:54+03:00

Националната телефонна линия за деца 116 111

2021-09-10T13:03:08+03:00

Уважаеми ученици и родители, Сайтът на Националната телефонна линия за деца 116 е обновен. Той има за цел да популяризира линията, за да могат децата да я разпознават като партньор, на когото те могат да се доверят напълно анонимно и безплатно, всеки ден от седмицата и по всяко време на денонощието.  Линк за бърза връзка към сайта на линията  

Националната телефонна линия за деца 116 1112021-09-10T13:03:08+03:00

Родителски срещи- V и VIII клас

2021-09-08T08:52:49+03:00

На вниманието на родителите на ученици, записани в 5 и 8  клас за учебната 2021/2022 година! Уважаеми родители, На 10.09.2021г. /петък/,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда за учениците в 5 клас. от 17:30 до 18:10 часа за родителите на учениците от 1 до 13 номер в клас; от 18:20 до 19:00 часа за родителите на ученици от 14 до 26 номер в клас. На 10.09.2021г. /петък/ от 18:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда за учениците в 8 клас. Родителската среща ще се проведе от съответния класен ръководител за паралелката, при спазване на утвърдените мерки [вижте още...]

Родителски срещи- V и VIII клас2021-09-08T08:52:49+03:00

Откриване на новата 2021/2022 учебна година

2021-09-08T08:51:25+03:00

На вниманието на всички ученици и родители! На прага сме на поредната учебна година, в условията на пандемия и стриктно прилагане на мерки за намаляване разпространението на COVID-19. Екипът на 88. СУ “Димитър Попниколов”, търсейки баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на ученици и учители, и необходимостта да организираме посрещането на учениците в училищната сграда, реши официалното откриване на Новата учебна година да бъде само за децата от подготвителна група, учениците от първи и осми клас, които трябва да се явят в двора, пред централния вход на училището в 9:15 часа. Ние знаем, че този ден е символичен за цялата [вижте още...]

Откриване на новата 2021/2022 учебна година2021-09-08T08:51:25+03:00

Родителски срещи първи клас и ПГ

2021-09-03T19:03:18+03:00

На вниманието на родителите на ученици, записани в ПГ и 1 клас за учебната 2021/2022 година! Уважаеми родители, На 9.09.2021г. /четвъртък/ от 17:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща, в училищната сграда – мултимедиен кабинет, за родителите на децата от ПГ. На 9.09.2021г. / четвъртък / от 17:30 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда – форум, за родителите на учениците от 1а, 1б и 1в клас. На 9.09.2021г. / четвъртък / от 18:30 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда – форум, за родителите на учениците от 1г, 1д и 1е клас. Родителската среща ще се [вижте още...]

Родителски срещи първи клас и ПГ2021-09-03T19:03:18+03:00

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

2021-08-10T12:00:13+03:00

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ СЛЕДНОТО: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на [вижте още...]

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас2021-08-10T12:00:13+03:00

Свободни места за учебната 2021/2022 година в 88.СУ „Димитър Попниколов“

2021-08-24T16:31:45+03:00

Представяме информация за свободните места за учебната 2021/2022 година в 88.СУ „Димитър Попниколов“, към 24.08.2021 г. тук

Свободни места за учебната 2021/2022 година в 88.СУ „Димитър Попниколов“2021-08-24T16:31:45+03:00
Go to Top