Творчески изяви на клуба по интереси – фотография “ На фокус“

2023-01-12T14:48:45+02:00

Във фоайето на нашето училище  е подредена малка част от творческите изяви на участниците в клуба по интереси - "На фокус" с ръководител ДрагомирДраганов. Тази година те развиват своя талант и креативно мислене в сферата на фотографията. Участниците в клуба, са ученици от пети и шести клас. За наша  радост, една част от тях откриха своето скрито призвание- да виждат красивото в нашия ден през фотообектива. Нашите млади фотожурналисти вземат участие в училищни мероприятия и документират изявите на своите съученици,  запечатвайки неповторими за историята на училището кадри - патронен празник на 88.СУ, комбиниран урок по информационни технологии и ФВС. На добър [вижте още...]

Творчески изяви на клуба по интереси – фотография “ На фокус“2023-01-12T14:48:45+02:00

График СФО сесия януари

2023-01-05T14:13:59+02:00

График за Провеждане на изпити за определяне на годишна оценка в самостоятелна форма на обучение, в ХII клас, сесия м. Януари, 2023 г. през учебната 2022/2023 година

График СФО сесия януари2023-01-05T14:13:59+02:00

Предстоящи родителски срещи

2022-12-22T15:21:53+02:00

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи  преди края на първия учебен срок. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 10.01.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас; На 11.01.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки.

Предстоящи родителски срещи2022-12-22T15:21:53+02:00

СЪОБЩЕНИЕ за инспектиране на 88.СУ „Д.Попниколов“

2022-12-11T14:27:48+02:00

СЪОБЩЕНИЕ за инспектиране на 88.СУ "Д.Попниколов" Предстои инспектиране на училището през м.март2023  от Националния инспекторат по образование (НИО), по график. Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от  училището образование в определен момент на дейността му и определяне на насоките за подобряване. Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни. При извършване на инспектирането се отчита и влиянието на външната среда. Инспектирането в системата  се осъществява чрез извършване на инспекция от Националния инспекторат по образованието (НИО). Инспекцията се планира и провежда по начин, който не нарушава дейността на [вижте още...]

СЪОБЩЕНИЕ за инспектиране на 88.СУ „Д.Попниколов“2022-12-11T14:27:48+02:00

Поздравителни адреси за патронния празник на 88.СУ

2022-12-08T12:00:52+02:00

Уважаеми учители, ученици и родители, На 7. декември по традиция отбелязваме патронния празник на училището, който свързваме с името на Димитър Попниколов. Димитър Попниколов е изтъкнат тракийски деец, родолюбец, автор на книги, учител и общественик. Честването на този светъл празник е повод за равносметка и нови планове. Днес в нашето училище се обучават над 1150 ученици от 1 до 12 клас в 50 паралелки. Училището разполага с добре оборудваната материална база, със спортно-учебен комплекс и плувен басейн. Съвременно обзаведените учебни кабинети и зали дават възможност за обучението по всички предмети да се ползват електронни платформи и учебници, интерактивни методи на преподаване, [вижте още...]

Поздравителни адреси за патронния празник на 88.СУ2022-12-08T12:00:52+02:00

Патронен празник 88.СУ

2022-12-01T12:24:22+02:00

На 7 декември училището ни традиционно чества своя патронен празник, който свързваме с името и дейността на бележития общественик, учител и автор на  книги, народен представител и защитник на тракийските бежанци - Димитър Попниколов.  И тази година ще отбележим празника с поредица от училищни инициативи в периода от 2 до 7.12.2022г.

Патронен празник 88.СУ2022-12-01T12:24:22+02:00

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в 88.СУ

2022-10-16T12:55:47+03:00

88. СУ "Димитър Попниколов" е сред одобрените училища по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година. В нашето училище се сформират 3 групи: в Модул 1 „Изкуства" - Детски танцов състав „Малчугани“ - български народни танци за ученици от начален етап и Младежки фолклорен състав „Бисерче“ за ученици от прогимназия и гимназия с ръководител Таня Илиева - хореограф. В Модул 2 „Спорт“ – Футболен отбор „Титани“ – момчета, за ученици от прогимназиален етап с ръководител Методи Тодоров - учител по ФВС. Заниманията за всички групи стартират през м.октомври.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в 88.СУ2022-10-16T12:55:47+03:00

Занимания по интереси в 88.СУ

2022-10-16T12:48:39+03:00

През 2022-2023 учебна година в 88. СУ "Димитър Попниколов" са сформирани и ще работят 12 групи за занимания по интереси в направления "Математика", "Природни науки", "Дигитална креативност", "Гражданско образование", "Изкуства и култура" по изготвена училищна програма за занимания по интереси. Ще функционират клуб „Физиката сред нас“ - Категория: Физически, химически и науки за земята;  клуб „Малките четящи хлапета“ - Категория: Институционални знания и култура; клуб  „Вълшебството от числа“ - Категория: Приложна математика;  клуб „Костенурки-зона БГ“ - Категория: Интеркултурна комуникация; клуб „Аз съм българче“ - Категория: Институционални знания и култура; клуб „Биология и здравно образование“ - Категория: Околна среда;  клуб „Български фолклор“ - Категория: Сценични и танцови изкуства;  клуб [вижте още...]

Занимания по интереси в 88.СУ2022-10-16T12:48:39+03:00
Go to Top