Новини

Родителски срещи

2022-01-09T12:17:15+02:00

Уважаеми родители, Родителските срещи, които традиционно се провеждат в края на първия учебен срок в 88. СУ “Д.Попниколов“, за пореден път ще се проведат от разстояние в електронна среда, в платформа за образователни цели Google Workspace, където са създадени акаунти /потребителско име и парола/ на всички ученици и учители. Това се налага с оглед недопускане струпване на много хора, на закрито в сградата на училището и в съответствие с препоръките в Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на МОН. Родителските срещи ще се състоят както следва: – за учениците от 5 до 12 клас – на 11.01.2022 /вторник/ от [вижте още...]

Родителски срещи2022-01-09T12:17:15+02:00

Кампания „Пази детето в Интернет“

2021-12-29T11:16:39+02:00

Кампанията се реализира като социален проект в обществена полза с цел превенция на онлайн тормоза и защита на децата от рисковете в социалните мрежи. Има разработени подходящи материали за деца и родители. Повече информация за кампанията тук

Кампания „Пази детето в Интернет“2021-12-29T11:16:39+02:00

График за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022- общински кръг

2021-12-20T13:54:37+02:00

Уважаеми ученици и родители, Представяме ви графика  за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022-тук. Всеки желаещ да вземе участие следва да попълни декларация за информирано съгласие, както следва: Декларация за информирано съгласие за ученици под 16 години Декларация за информирано съгласие за ученици над 16 години

График за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022- общински кръг2021-12-20T13:54:37+02:00

Психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия

2021-12-16T10:44:04+02:00

Уважаеми родители и ученици! Информираме ви, че че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци. Всеки, който има  необходимост може да получи подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение.

Психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия2021-12-16T10:44:04+02:00

На вниманието на родители и ученици от 5 до 12 клас!

2021-12-02T16:23:41+02:00

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с писмо на РУО София-град Изх. № РУО1-39704/02.12.2021 г. и необходимост от подаване на информация за броя на родителите/учениците, които са заявили съгласие за тестване с бързи антигенни тестове за COVlD-19 и брой ученици със зелен сертификат (общо не по-малко от 50% за присъствен образователен процес за паралелка ). Приложено Ви изпращам нови Декларации за съгласие на ученици/родители: 1. Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст 2. Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст. 3. Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности Попълнените формуляри се подават на електронна поща 88su.testove@88cy.info [вижте още...]

На вниманието на родители и ученици от 5 до 12 клас!2021-12-02T16:23:41+02:00

На вниманието на родители на ученици от 1 до 4 клас!

2021-11-05T17:47:16+02:00

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с писмо №9105-382/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас и предоставена информация от РУО София-град, Ви информираме следното: Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на условията:  1.1. доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване на учениците; 1.2. писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове - или представени валидни [вижте още...]

На вниманието на родители на ученици от 1 до 4 клас!2021-11-05T17:47:16+02:00

Информация за тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса  SARS-CoV-2

2021-10-18T10:37:33+03:00

Уважаеми родители, За по-голяма Ваша информираност публикуваме списък с тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса  SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19. Списъкът е предоставен от Изпълнителна Агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда. С оглед правилното вземане на проба от пациента и за получаване на достоверен резултат от теста е необходимо строго спазване на инструкциите за употреба, издадени от производителя. Когато в инструкциите е посочено, че тестът е за професионална употреба, вземането на пробата , нейната обработка и последващо отчитане на резултат следва да се извършат от [вижте още...]

Информация за тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса  SARS-CoV-22021-10-18T10:37:33+03:00

Родителски срещи в 88.СУ

2021-09-24T11:48:36+03:00

Уважаеми родители, Родителските срещи, които традиционно се провеждат в началото на учебната година в 88. СУ “Д.Попниколов“, за пореден път ще се проведат от разстояние в електронна среда, в платформа за образователни цели Google Workspace, където са създадени акаунти /потребителско име и парола/ на всички ученици и учители. Това се налага с оглед недопускане струпване на много хора, на закрито в сградата на училището и в съответствие с препоръките в Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на МОН. Родителските срещи ще се състоят както следва: – за учениците от 6, 7, 9, 10, 11 и 12 клас – на [вижте още...]

Родителски срещи в 88.СУ2021-09-24T11:48:36+03:00

Здравно-профилактична карта на дете или ученик

2021-09-13T14:23:54+03:00

Уважаеми родители, В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г. и писмо от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища, Ви информираме следното: С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика може да се предостави по служебен път на училището /на [вижте още...]

Здравно-профилактична карта на дете или ученик2021-09-13T14:23:54+03:00

Националната телефонна линия за деца 116 111

2021-09-10T13:03:08+03:00

Уважаеми ученици и родители, Сайтът на Националната телефонна линия за деца 116 е обновен. Той има за цел да популяризира линията, за да могат децата да я разпознават като партньор, на когото те могат да се доверят напълно анонимно и безплатно, всеки ден от седмицата и по всяко време на денонощието.  Линк за бърза връзка към сайта на линията  

Националната телефонна линия за деца 116 1112021-09-10T13:03:08+03:00
Go to Top