Предстоящи родителски срещи

2023-09-26T11:05:04+03:00

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителски срещи към началото на учебната година. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 03.10.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа, за учениците от II до IV клас; На 04.10.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от VI, VII и от IX до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки. От Ръководството

Предстоящи родителски срещи2023-09-26T11:05:04+03:00

Родителски срещи

2023-09-06T15:28:32+03:00

На вниманието на родителите на ученици в I, V и VIII клас! Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи преди началото на учебната година за учениците от първи, пети и осми клас. Родителските срещи ще се проведат, както следва: На 12.09.2023г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 1 клас за учебната 2023-2024 година; На 13.09.2023г. /сряда/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 5 и 8 клас за учебната 2023-2024 година; От Ръководството

Родителски срещи2023-09-06T15:28:32+03:00

Откриване на новата 2023/2024 учебна година

2023-09-05T09:12:46+03:00

На вниманието на всички ученици и родители! Предстои началото на новата 2023-2024 учебна година. 15. септември е символичен ден за цялата училищна общност. Първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици, и от учители. Откриването на учебната 2023/2024 година за учениците в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2023г., при спазване на  следния график: 9:30 часа – официално откриване в двора на училището пред централния вход – присъстват учениците от 1 до 8 клас. /учениците трябва да бъдат в 9:15 часа  пред входа/; 10:30 часа - за учениците от 9 до 12 клас. След празничната програма в класните стаи влизат учениците от  [вижте още...]

Откриване на новата 2023/2024 учебна година2023-09-05T09:12:46+03:00

Заявления 2023/2024

2023-05-12T18:02:28+03:00

Уважаеми родители и ученици, Предстоят дейности по подготовка на учебните планове и формирането на групи за учебната 2023/2024 година. Представяме на вашето внимание възможностите за избираеми и факултативни учебни часове, съответно в разширената и допълнителна подготовка по паралелки и предложение за избор на вид спортни дейности, както и вариантите за професионална подготовка в паралелки със специалност "Туристическа анимация". Попълнените заявления се предават на класния ръководител от 16 до 30 май 2023 г. Запознайте се с тях в прикачените файлове. Таблица с информация за ИУЧ,ФУЧ и СД-2-4клас Таблица с информация за ИУЧ, ФУЧ и СД-5-12-клас Заявление-2-4-клас-ИУЧ-ФУЧ-СД-ЦОУД-2023-24 Заявление-за-5-клас-2023-24 Заявление-за-6-7-10а-12а-клас-ИУЧ-ФУЧ-СД-2023-24 Заявление-за-9-клас-ИУЧ-2ЧЕ-СД-2023-24 Заявление за 11а [вижте още...]

Заявления 2023/20242023-05-12T18:02:28+03:00

Важно съобщение

2023-03-28T11:54:03+03:00

Уважаеми родители и ученици, във връзка с получен сигнал за заплаха със самоделно взривно устройство на електронната поща на училището, след информиране на полицията и по техен съвет, предвид евентуален риск е направена евакуация на учениците от I смяна и учебния процес е прекратен. За учениците от II смяна ще се организира обучение от разстояние в електронна среда, в  платформата Google Meet, съгласно седмичното и дневно разписание като се използват училищните акаунти на ученици и учители в домейна 88cy.info. Учебният процес в реална училищна среда ще бъде възстановен на 29.03.2023 г. съгласно седмичното и дневно раписание. Следете училищните електронни пощи и сайта на училището за допълнителна информация, [вижте още...]

Важно съобщение2023-03-28T11:54:03+03:00

Ден на отворените врати

2023-03-21T13:17:22+02:00

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Заповядайте на 29. 03. - 30.03. 2023г. /сряда и четвъртък/ от 18.30 часа на нашите ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ! Може да посетите училището заедно със своето дете, да разгледате материалната база, да получите информация за извънкласните дейности. Ще имате възможност да зададете всички въпроси, които Ви интересуват за предстоящия училищен живот на вашето дете.

Ден на отворените врати2023-03-21T13:17:22+02:00

Информация за предстояща инспекция на 88.СУ „Д.Попниколов“

2023-02-14T16:21:06+02:00

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от училището образование в определен момент на дейността и определяне на насоките за подобряване. Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни. Срокът на инспекцията е от 17.02.2023 до 22.03.2023 г. Училището ще бъде посетено от инспектиращия екип в периода 6-10 март 2023 г. – същински етап. Предстои изпращане и попълване на въпросници от педагогическите специалисти, родителите, учениците. Родителите и учениците от 4 до 12 клас ще получат линк на електронната си поща, указание и срок [вижте още...]

Информация за предстояща инспекция на 88.СУ „Д.Попниколов“2023-02-14T16:21:06+02:00

Кариерно ориентиране в 88.СУ

2023-02-14T16:19:54+02:00

На 13. февруари учениците от 9а, 9б и 10б клас присъстваха на театрално приключение на тема "Парите - минало и бъдеще", осъществено със съдействието на сдружение "Артикус" и банка ДСК.  Финансовата грамотност е важна за всички, особено за младите хора, на които им предстои да боравят с личните си финанси.  С театралното представление учениците се връщат далеч назад в историята, във времената, в които парите не са съществували, за да пропътуват във времето до наши дни, когато всичко вече е дигитално. Кариерното ориентиране е част от образователния процес и политиките на 88.СУ "Д.Попниколов".

Кариерно ориентиране в 88.СУ2023-02-14T16:19:54+02:00
Go to Top