Общински кръгове на олимпиада Химия и Биологияв 88.СУ

2024-01-11T10:35:51+02:00

Общинският кръг на Олимпиадата по Химия и ООС ще се проведе на 20.01.2024 г в 88.СУ , а Общинският кръг на Олимпиадата по Биология и ЗО ще се проведе на 27.01.2024 г в 88.СУ , Необходимо е участниците да представят предварително  попълнени следните декларации: Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание  Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада

Общински кръгове на олимпиада Химия и Биологияв 88.СУ2024-01-11T10:35:51+02:00

Общински кръг олимпиади Физика и астрономия и Английски език

2024-01-05T16:21:07+02:00

Общинските кръгове на олимпиадите по Физика и астрономия и Английски език ще се проведат на 13.01.2024  в сградата на 88.СУ.

Общински кръг олимпиади Физика и астрономия и Английски език2024-01-05T16:21:07+02:00

Общински кръг Олимпиада География и икономика

2024-01-05T16:19:07+02:00

Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика за ученици от V до ХII клас да се проведе на 06 Януари, 2024 г. (събота). Начало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да се явяват в посоченото училище не по-късно от 08:30 часа на 06.януари, 2024г (събота), като ще бъдат допуснати в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Общински кръг Олимпиада География и икономика2024-01-05T16:19:07+02:00

Общински кръг на олимпиада по математика

2023-11-09T10:23:36+02:00

На 9.12. 2023 ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика от IV до XII клас за 2023/2024 учебна година. Свалете, попълнете и върнете в училище една от двете декларации. Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание

Общински кръг на олимпиада по математика2023-11-09T10:23:36+02:00

Предстоящи родителски срещи

2023-09-26T11:05:04+03:00

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителски срещи към началото на учебната година. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 03.10.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа, за учениците от II до IV клас; На 04.10.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от VI, VII и от IX до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки. От Ръководството

Предстоящи родителски срещи2023-09-26T11:05:04+03:00

Родителски срещи

2023-09-06T15:28:32+03:00

На вниманието на родителите на ученици в I, V и VIII клас! Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи преди началото на учебната година за учениците от първи, пети и осми клас. Родителските срещи ще се проведат, както следва: На 12.09.2023г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 1 клас за учебната 2023-2024 година; На 13.09.2023г. /сряда/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 5 и 8 клас за учебната 2023-2024 година; От Ръководството

Родителски срещи2023-09-06T15:28:32+03:00

Откриване на новата 2023/2024 учебна година

2023-09-05T09:12:46+03:00

На вниманието на всички ученици и родители! Предстои началото на новата 2023-2024 учебна година. 15. септември е символичен ден за цялата училищна общност. Първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици, и от учители. Откриването на учебната 2023/2024 година за учениците в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2023г., при спазване на  следния график: 9:30 часа – официално откриване в двора на училището пред централния вход – присъстват учениците от 1 до 8 клас. /учениците трябва да бъдат в 9:15 часа  пред входа/; 10:30 часа - за учениците от 9 до 12 клас. След празничната програма в класните стаи влизат учениците от  [вижте още...]

Откриване на новата 2023/2024 учебна година2023-09-05T09:12:46+03:00
Go to Top