Обявления

Начало/Актуално/Обявления

Откриване на новата учебна 2020/2021 година

2020-09-08T12:37:02+03:00

Уважаеми ученици и родители! На прага сме на една необичайна учебна година, в условията на пандемия и стриктно прилагане на мерки за намаляване разпространението на COVID-19. Екипът на 88. СУ "Димитър Попниколов", търсейки баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на ученици и учители, и необходимостта да организираме посрещането на учениците в училищната сграда, единодушно прие официалното откриване на Новата учебна година да бъде само за децата от подготвителна група, учениците от първи и осми клас. Ние знаем, че този ден е символичен за цялата училищна общност, първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици и от учители, [вижте още...]

Откриване на новата учебна 2020/2021 година2020-09-08T12:37:02+03:00

Родителска среща в 5 клас

2020-09-04T21:40:38+03:00

На вниманието на родители на ученици, записани в 5 клас за учебната 2020/2021 година! Уважаеми родители, На 10.09.2020г. /четвъртък/ от 18:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в електронна среда за учениците в 5 клас. Онлайн срещата ще се проведе от съответния класен ръководител за паралелката, в електронната платформа Google G Suite.  

Родителска среща в 5 клас2020-09-04T21:40:38+03:00

Родителски срещи в първи клас

2020-09-02T12:58:14+03:00

Уважаеми родители на приетите в 88.СУ първокласници, Родителските срещи  в първи клас за учебната 2020/2021 година ще се проведат на 09.09.2020 г. , както следва: От 18.00 часа 1а клас – класен ръководител: Христина Александрова 1б клас – класен ръководител: Валентина Борисова 1в клас­ – класен ръководител: Татяна Джорджева От 19.00часа, както следва: 1г клас – класен ръководител: Нели Кръстева 1д клас – класен ръководител: Галина Пашинска 1е клас – класен ръководител: Александрина Павлова Родителските срещи ще се проведат при спазване на всички противоепидимични мерки в условията на COVID 19. Препоръчително е да присъства по един родител!

Родителски срещи в първи клас2020-09-02T12:58:14+03:00

На вниманието на родители на ученици със стипендия от СО за високи спортни постижения

2020-07-27T13:48:52+03:00

Във връзка с предоставяне на еднократна парична награда на ученици по утвърден списък, Ви информираме, че средствата ще бъдат изплатени през месец септември, срещу собственоръчно попълнена и подписана Декларация от родителя на соътветния ученик. От Ръководството

На вниманието на родители на ученици със стипендия от СО за високи спортни постижения2020-07-27T13:48:52+03:00

Прием в първи клас

2020-06-26T14:31:54+03:00

В рубриката Прием в първи клас са публикувани списъци по паралелки за учебна 2020/2021г. Родителската среща за родителите на учениците в първи клас за учебната 2020/20201 година ще се проведе на 9 септември от 18 часа. Родителската среща за родителите на децата, записани в подготвителна група за учебната 2020/2021 година ще се проведе на 9 септември от 17 часа.

Прием в първи клас2020-06-26T14:31:54+03:00

Свободни места за пети клас 2020/2021г.

2020-06-25T14:28:36+03:00

В паралелка с разширена подготовка(ИУЧ) Английски език-6 места. Паралелката е  с изучаване на немски език в часовете за задължителна подготовка.

Свободни места за пети клас 2020/2021г.2020-06-25T14:28:36+03:00

Свободни места в паралелките начален етап в 88.СУ към 10 юни 2020г.

2020-06-10T14:29:24+03:00

клас Брой свободни места ИУЧ ФУЧ 2 клас 6 Български език и литература, Математика, Информационни технологии 0 2 клас 2 Български език и литература, Математика, Информационни технологии Изобразителнпо изкуство 3 клас 13 Български език и литература, Математика 0 3 клас 3 Български език и литература, Математика, Информационни технологии Изобразителнпо изкуство 4 клас 1 Български език и литература, Математика 0 4 клас 2 Български език и литература, Математика хореография

Свободни места в паралелките начален етап в 88.СУ към 10 юни 2020г.2020-06-10T14:29:24+03:00

До родителите на приетите първокласници на първо класиране

2020-06-05T14:07:31+03:00

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, напомняме,че на 05.06.2020г/петък/ в 17ч. изтича срокът за записване на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г.-ПЪРВО КЛАСИРАНЕ На 08.06.2020г в 18ч.ще бъдат обявени незаетите места за ВТОРО КЛАСИРАНЕ . От 09.06.2020г до 15.06.2020г.вкл.са подават заявления за участие във ВТОРО КЛАСИРАНЕ

До родителите на приетите първокласници на първо класиране2020-06-05T14:07:31+03:00

На вниманието на родители на бъдещи първокласници

2020-05-28T11:06:02+03:00

Уважаеми родители! В изпълнение на чл. 8. т. 13 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, за извършване на класирането на кандидатите за първи клас в 88. СУ „Димитър Попниколов“, следва да бъде извършена процедура за случайно избрани, поредни номера на кандидати, отговарящи на еднакви условия. Процедурата ще се проведе на 29 май от 17 часа в сградата на 88.СУ. Процедурата се извършва от длъжностни лица, в присъствието на представители на родителите и членове на Обществения съвет на училището. Желание за участие, може да заявите на електрона поща priem1klas@88cy.info, в [вижте още...]

На вниманието на родители на бъдещи първокласници2020-05-28T11:06:02+03:00