Родителски срещи в 88.СУ

2024-04-07T20:30:44+03:00

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира  традиционните родителски срещи  през м.април. Те ще се проведат в училищната сграда, в определените класни стаи, както следва: На 10.04.2024 г. /сряда/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас; На 11.04.2024 г. /четвъртък/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки.

Родителски срещи в 88.СУ2024-04-07T20:30:44+03:00

Родителски срещи

2024-01-03T15:32:02+02:00

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи  преди края на първия учебен срок. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 9.01.2024 г. /вторник/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас; На 10.01.2024 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси и учебна дейност. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки. Бъдете здрави!

Родителски срещи2024-01-03T15:32:02+02:00

Предстоящи родителски срещи

2023-09-26T11:05:04+03:00

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителски срещи към началото на учебната година. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 03.10.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа, за учениците от II до IV клас; На 04.10.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от VI, VII и от IX до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки. От Ръководството

Предстоящи родителски срещи2023-09-26T11:05:04+03:00

Родителски срещи

2023-04-06T11:47:57+03:00

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи през м.април. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 19.04.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от I до IV клас; На 25.04.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки.

Родителски срещи2023-04-06T11:47:57+03:00

Важно съобщение

2023-03-28T11:54:03+03:00

Уважаеми родители и ученици, във връзка с получен сигнал за заплаха със самоделно взривно устройство на електронната поща на училището, след информиране на полицията и по техен съвет, предвид евентуален риск е направена евакуация на учениците от I смяна и учебния процес е прекратен. За учениците от II смяна ще се организира обучение от разстояние в електронна среда, в  платформата Google Meet, съгласно седмичното и дневно разписание като се използват училищните акаунти на ученици и учители в домейна 88cy.info. Учебният процес в реална училищна среда ще бъде възстановен на 29.03.2023 г. съгласно седмичното и дневно раписание. Следете училищните електронни пощи и сайта на училището за допълнителна информация, [вижте още...]

Важно съобщение2023-03-28T11:54:03+03:00
Go to Top