Патронен празник 88.СУ

2022-12-01T12:24:22+02:00

На 7 декември училището ни традиционно чества своя патронен празник, който свързваме с името и дейността на бележития общественик, учител и автор на  книги, народен представител и защитник на тракийските бежанци - Димитър Попниколов.  И тази година ще отбележим празника с поредица от училищни инициативи в периода от 2 до 7.12.2022г.

Патронен празник 88.СУ2022-12-01T12:24:22+02:00

Актуализиране на информацията за родителските срещи

2022-09-16T11:32:08+03:00

Уважаеми родители, Във връзка със Заповед № РД-01-435/09.09.2022 г на МЗ и въведените временни противоепидемични мерки в училищата Ви информираме, че  планираните родителски срещи в началото на учебната година, както следва: На 27.09.2022г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани във 2, 3 и 4 клас за учебната 2022-2023 година; На 28.09.2022г. /сряда/ от 18:00 часа, за учениците записани 6, 7, 9, 10, 11 и 12 клас за учебната 2022-2023 година, ще се проведат в електронна среда, във виртуалните класни стаи на паралелките в платформата Google за образование от класния ръководител, за запознаване с училищни документи и обсъждане на организационни въпроси. В срещите по възможност ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки. Повече [вижте още...]

Актуализиране на информацията за родителските срещи2022-09-16T11:32:08+03:00

Родителски срещи

2022-09-02T15:39:33+03:00

Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи в началото на учебната година. Родителските срещи ще се проведат присъствено в училищната сграда, при спазване на установените към момента противоепидемични мерки, както следва:   На 8.09.2022г. /четвъртък/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 1 клас за учебната 2022-2023 година; На 12.09.2022г. /понеделник/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 5 и 8 клас за учебната 2022-2023 година; На 27.09.2022г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани във 2, 3 и 4 клас за учебната 2022-2023 година; На 28.09.2022г. /сряда/ от 18:00 часа, за учениците записани 6, 7, 9, 10, 11 [вижте още...]

Родителски срещи2022-09-02T15:39:33+03:00

Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас

2022-07-12T10:52:52+03:00

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното: Класираните ученици в паралелките на 88.СУ "Д.Попниколов" се записват в VIII клас като подават следните документи: заявление до директора /по образец, предоставен в училище/; оригинал на свидетелство за основно образование; оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия . Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено или на място в училище ще им бъде предоставен формуляр. Формуляр на заявление [вижте още...]

Организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас2022-07-12T10:52:52+03:00

Участие на 88.СУ по програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

2022-06-24T15:13:59+03:00

На вниманието на ученици и родители! Във връзка с Решение на ПС с Протокол №9/ 03.06.2022 г. относно участие по програма „Заедно в изкуствата и спорта“, беше взето решение за участие по програмата и за сформиране на 2 групи по модул “изкуства” и 1 група по модул “спорт”. Допълнителна информация ще публикуваме в началото на септември.   От Ръководството

Участие на 88.СУ по програма „Заедно в изкуствата и спорта“.2022-06-24T15:13:59+03:00

График на дейности за прием на ученици в I клас

2022-03-30T14:51:42+03:00

Уважаеми родители, В Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище е качен График на дейностите. Моля последвайте линка, за да стигнете до Графика на дейностите

График на дейности за прием на ученици в I клас2022-03-30T14:51:42+03:00

Предстоящи родителски срещи

2022-03-30T13:14:20+03:00

Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителски срещи в училищната сграда, както следва: на 12.04.2022г. /вторник/, от 18:30 до 19:30 часа за родителите на учениците I до IV клас; на 13.04.2022г. /сряда/, от 18:30 до 20:00 часа за родителите на учениците V до XII клас; Родителските срещи ще се проведат  при спазване на приетите противоепидемични мерки. Бъдете здрави!

Предстоящи родителски срещи2022-03-30T13:14:20+03:00
Go to Top