Участие на 88.СУ по програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

2022-06-24T15:13:59+03:00

На вниманието на ученици и родители! Във връзка с Решение на ПС с Протокол №9/ 03.06.2022 г. относно участие по програма „Заедно в изкуствата и спорта“, беше взето решение за участие по програмата и за сформиране на 2 групи по модул “изкуства” и 1 група по модул “спорт”. Допълнителна информация ще публикуваме в началото на септември.   От Ръководството

Участие на 88.СУ по програма „Заедно в изкуствата и спорта“.2022-06-24T15:13:59+03:00

График на дейности за прием на ученици в I клас

2022-03-30T14:51:42+03:00

Уважаеми родители, В Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище е качен График на дейностите. Моля последвайте линка, за да стигнете до Графика на дейностите

График на дейности за прием на ученици в I клас2022-03-30T14:51:42+03:00

Предстоящи родителски срещи

2022-03-30T13:14:20+03:00

Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителски срещи в училищната сграда, както следва: на 12.04.2022г. /вторник/, от 18:30 до 19:30 часа за родителите на учениците I до IV клас; на 13.04.2022г. /сряда/, от 18:30 до 20:00 часа за родителите на учениците V до XII клас; Родителските срещи ще се проведат  при спазване на приетите противоепидемични мерки. Бъдете здрави!

Предстоящи родителски срещи2022-03-30T13:14:20+03:00

Стипендии втори срок

2022-01-27T18:35:53+02:00

Публикувана е  Заповед за срокове за подаване на стипендииза втори срок  в рубрика "Документи"

Стипендии втори срок2022-01-27T18:35:53+02:00

Кампания „Пази детето в Интернет“

2021-12-29T11:16:39+02:00

Кампанията се реализира като социален проект в обществена полза с цел превенция на онлайн тормоза и защита на децата от рисковете в социалните мрежи. Има разработени подходящи материали за деца и родители. Повече информация за кампанията тук

Кампания „Пази детето в Интернет“2021-12-29T11:16:39+02:00

График за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022- общински кръг

2021-12-20T13:54:37+02:00

Уважаеми ученици и родители, Представяме ви графика  за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022-тук. Всеки желаещ да вземе участие следва да попълни декларация за информирано съгласие, както следва: Декларация за информирано съгласие за ученици под 16 години Декларация за информирано съгласие за ученици над 16 години

График за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2021/2022- общински кръг2021-12-20T13:54:37+02:00

На вниманието на родители и ученици от 5 до 12 клас!

2021-12-02T16:23:41+02:00

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с писмо на РУО София-град Изх. № РУО1-39704/02.12.2021 г. и необходимост от подаване на информация за броя на родителите/учениците, които са заявили съгласие за тестване с бързи антигенни тестове за COVlD-19 и брой ученици със зелен сертификат (общо не по-малко от 50% за присъствен образователен процес за паралелка ). Приложено Ви изпращам нови Декларации за съгласие на ученици/родители: 1. Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст 2. Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст. 3. Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности Попълнените формуляри се подават на електронна поща 88su.testove@88cy.info [вижте още...]

На вниманието на родители и ученици от 5 до 12 клас!2021-12-02T16:23:41+02:00

Родителски срещи- V и VIII клас

2021-09-08T08:52:49+03:00

На вниманието на родителите на ученици, записани в 5 и 8  клас за учебната 2021/2022 година! Уважаеми родители, На 10.09.2021г. /петък/,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда за учениците в 5 клас. от 17:30 до 18:10 часа за родителите на учениците от 1 до 13 номер в клас; от 18:20 до 19:00 часа за родителите на ученици от 14 до 26 номер в клас. На 10.09.2021г. /петък/ от 18:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда за учениците в 8 клас. Родителската среща ще се проведе от съответния класен ръководител за паралелката, при спазване на утвърдените мерки [вижте още...]

Родителски срещи- V и VIII клас2021-09-08T08:52:49+03:00

Откриване на новата 2021/2022 учебна година

2021-09-08T08:51:25+03:00

На вниманието на всички ученици и родители! На прага сме на поредната учебна година, в условията на пандемия и стриктно прилагане на мерки за намаляване разпространението на COVID-19. Екипът на 88. СУ “Димитър Попниколов”, търсейки баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на ученици и учители, и необходимостта да организираме посрещането на учениците в училищната сграда, реши официалното откриване на Новата учебна година да бъде само за децата от подготвителна група, учениците от първи и осми клас, които трябва да се явят в двора, пред централния вход на училището в 9:15 часа. Ние знаем, че този ден е символичен за цялата [вижте още...]

Откриване на новата 2021/2022 учебна година2021-09-08T08:51:25+03:00

Родителски срещи първи клас и ПГ

2021-09-03T19:03:18+03:00

На вниманието на родителите на ученици, записани в ПГ и 1 клас за учебната 2021/2022 година! Уважаеми родители, На 9.09.2021г. /четвъртък/ от 17:00 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща, в училищната сграда – мултимедиен кабинет, за родителите на децата от ПГ. На 9.09.2021г. / четвъртък / от 17:30 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда – форум, за родителите на учениците от 1а, 1б и 1в клас. На 9.09.2021г. / четвъртък / от 18:30 часа,  88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителска среща в училищната сграда – форум, за родителите на учениците от 1г, 1д и 1е клас. Родителската среща ще се [вижте още...]

Родителски срещи първи клас и ПГ2021-09-03T19:03:18+03:00
Go to Top