През месец февруари в град Гисен, Германия се проведе работна сесия на учители и ученици, работещи по проект „Era+ Integrated Learning Challenges“. В центъра на всички дейности бе Водата с нейните свойства и значимост за живота на хората.

От страна на нашено училище в срещата взеха активно участие учениците Мартин Новаков, Даниела Петрова, Антония и Михаела Цветанови, както и преподавателите Даниела Витанова и Мария Шаламанова.

лого на проект по Еразъм